Lập cam kết bảo vệ môi trường cho Dự án

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì ?

Kế hoạch môi trường là một hồ sơ mang tính pháp lý và ràng buộc nhất định. Đó là lời cam kết bảo vệ môi trường của doanh nghiệp đối với Cơ quan Nhà nước.

Theo đó, các doanh nghiệp tiến hành đánh giá, dự báo về mức độ ảnh hưởng đến môi trường của các dự án khi đưa vào sản xuất, kinh doanh. Từ đó, đề ra những giải pháp và kế hoạch bảo vệ môi trường của doanh nghiệp trong từng giai đoạn phát triển cụ thể.

Quy định về đăng ký lập kế hoạch bảo vệ môi trường sẽ có ý nghĩa:

 • Phát triển bền vững, phát triển kinh tế gắn liền với phát triển môi trường và xã hội.
 • Ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.
 • Thể hiện sự kết hợp trong phát triển của các doanh nghiệp với các cơ quan chức năng nhà nước.

Cơ sở, dự án của bạn thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hay phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ?

Để biết cơ sở, dự án của bạn phải đăng ký kế hoạch BVMT hay phải thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Bạn hãy xem Phụ lục II Mục I Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Hướng dẫn thủ tục đăng kí kế hoạch bảo vệ môi trường theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Chuẩn bị hồ sơ pháp lý:

Doanh nghiệp tiến hành đăng kí kế hoạch bảo vệ môi trường. Doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ. Hồ sơ đầy đủ thành phần theo đúng quy định của pháp luật.

Theo NĐ 40/2019/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường bao gồm:

 • 01 văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu.
 • 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu.
 • 01 báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án, cơ sở
 • Bản điện tử của bản kế hoạch bảo vệ môi trường và báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án, cơ sở

 Nộp hồ sơ:

  • Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để được xác nhận đăng ký.
  • Thời hạn giải quyết hồ sơ là 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đăng kí kế hoạch bảo vệ môi trường hợp lệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *