Hai tin
Việt Nam  English 

Các thủ tục cần làm để xây dựng nhà máy sau khi mua đất trong các Khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội

 

Sau khi Ký hợp đồng chuyển nhượng cơ sở hạ tầng và thuê lại đất với chủ đầu tư Khu công nghiệp, Doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau

1. Thiết kế các loại hồ sơ thiết kế thi công: kiến trúc, kết cấu, điện, nước..

2. Làm kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc đánh giá tác động môi trường.

3. Thiết kế, xin cấp phép phương án  phòng cháy chữa cháy.

4. Xin cấp phép xây dựng

5. Tiến hành xây dựng, đi vào hoạt động sản xuất.

-----------------------------------------------------

Kế hoạch bảo vệ môi trường và thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy là các điều kiện cần ( giấp phép con) để xin cấp phép xây dựng. Mục tiêu xin cấp phép xây dựng là mục tiêu cao nhất, cụ thể như sau:
Hai quy trình lần lượt cần thực hiện tại Cơ quan chức năng cấp phép xây dựng trong các Khu công nghiệp, Khu chế xuất như sau:
1. Chấp thuận kiến trúc quy hoạch của dự án.
2. Cấp GPXD.
Để thực hiện 2 quy trình trên thì cần các hồ sơ, giấy tờ như sau:
1. Hồ sơ thiết kế thi công ( Hải Tín thực hiện)

a. Tư vấn thiết kế:
- 04 bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công ( gồm bản vẽ tổng mặt bằng cấp điện, cấp và thoát nước và chỉ rõ điểm đấu nối);
- 02 thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật
- 01 bản tính toán kết cấu;
- 01 bộ chứng thực: Đăng ký kinh doanh của tư vấn thiết kế; 01 Chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc; 01 chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu; 01 chứng chỉ hành nghề thiết kế điện; 01 chứng chỉ hành nghề thiết kế nước.
b. Tư vấn thẩm tra:
- Báo cáo kết quả thẩm tra do Tư vấn thẩm tra xác nhận và đóng dấu
c. Tư vấn khảo sát địa chất: (Nếu Chủ đầu tư đã có thì cung cấp, chưa có thì bổ sung)
- 01 bản Báo cáo kết quả khảo sát địa chất.
- 01 bộ chứng thực: Đăng ký kinh doanh của tư vấn khảo sát địa chất; 01 Chứng chỉ hành nghề của chủ trì khảo sát địa chất;

2. Các giấy tờ khác cần cung cấp:
- Giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất
- Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có)
- Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường
Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC
- Các giấy tờ theo mẫu của cơ quan quản lý.

-------------------------------------------------------------------------------
Công ty TNHH TM&XD Hải Tín nhận tư vấn trọn gói cho Quý doanh nghiệp sau khi Quý doanh nghiệp mua/thuê đất tại các Khu công nghiệp trên địa bàn T.P Hà Nội.