Hai tin
Việt Nam  English 

Sản xuất và bán các loại máy nâng Vít me công nghiệp, máy đóng mở Vít me công nghiệp tại Hà Nội

Chế tạo, sản xuất và bán các loại máy nâng Vít me công nghiệp, máy đóng mở Vít me công nghiệp tại Hà Nội: V0, V1, V2, V3, V5, V10..

Giá cả hợp lý - vận chuyển tận nơi đến chân công trình.

1. Máy đóng mở V3

 

Máy đóng mở V3

Sức nâng : 3 tấn

Đường kính lỗ bulông chân máy f 18

Tâm lỗ bulông chân máy : 210 x 210 mm

Chiều dài máy : theo yêu cầu

Kiểu truyền động : quay tay

 

 

v3

 

 

2. Máy đóng mở V2 ( hình giáng giống V3)

Sức nâng : 2 tấn

Đường kính lỗ bulông chân máy f 18

Tâm lỗ bulông chân máy : 210 x 210 mm

Chiều dài máy : theo yêu cầu

Kiểu truyền động : quay tay

 

 

v3

 

 

3. Vít nâng V0 - V1

Sức nâng : 0,5 - 1 tấn

Đường kính lỗ bulông chân máy: f 18

Tâm lỗ bulông chân máy: 180 mm

Chiều dài máy: (theo yêu cầu)

Kiểu truyền động: quay tay

 

 

v0v1

 

 

4. Máy đóng mở 10VĐ2

MĐM - 100VĐ2
- Gồm 2 máy MĐM - 5VĐ1
- Kiểu truyền động: quay tay; chạy điện (đồng trục)
- Sức nâng: 5 x 2 tấn
- Tâm lỗ bulông neo:
- Visme: T65 x 10

- Động cơ điện 3 pha  380V;

 

5. Máy đóng mở 100VĐ2

MĐM - 100VĐ2
- Gồm 2 máy MĐM - 50VĐ1
- Kiểu truyền động: quay tay; chạy điện (đồng trục)
- Sức nâng: 100 tấn
- Tâm lỗ bulông neo:
- Visme: T120 x 16

- Động cơ điện 11 KW   380V;

 

6. Máy đóng mở 50VĐ2

MĐM - 50VĐ2
- Gồm 2 máy MĐM - 30VĐ1
- Kiểu truyền động: quay tay; chạy điện (đồng trục)
- Sức nâng: 50 tấn
- Tâm lỗ bulông neo:
- Visme: T100x16

- Động cơ điện 7,5KW 380V;

 

7. Máy đóng mở 30VĐ2

MĐM - 30VĐ2
- Gồm 2 máy MĐM – 20VĐ1
- Kiểu truyền động: quay tay; chạy điện (đồng trục)
- Sức nâng: 30 tấn
- Tâm lỗ bulông neo:
- Visme: T90x10

- Động cơ điện 7,5KW 380V;

 

8. Máy đóng mở 30VĐ1

MĐM - 30V1
- Kiểu truyền động: quay tay; chạy điện.
- Sức nâng: 30 tấn
- Tâm lỗ bulông neo:
- Visme: T95x16

- Động cơ điện 7,5KW 380V;

 

9. Máy đóng mở 20VĐ1

 

MĐM - 20VĐ1

- Kiểu truyền động: quay tay; chạy điện (đồng trục)

- Sức nâng: 20 tấn

- Tâm lỗ bulông neo:

- Visme: T85x16

- Động cơ điện 5,5 380V;

 

10. Máy đóng mở 10VĐ1

Thông số kỹ thuật:

- Kiểu truyền động: quay tay; chạy điện.
- Sức nâng: 10 tấn
- Tâm lỗ bulông neo:
- Visme: T80x10
- Động cơ điện 3KW 380V