Hai tin
Việt Nam  English 

Tin KT - XH nổi bật

Chuyển nhượng phần kho xưởng chưa có nhu cầu sử dụng

Kho 700m2 sử dụng. Phù hợp với các doanh nghiệp thuê để hàng hóa hoặc sản xuất.