Hai tin
Việt Nam  English 

Chuyển nhượng phần kho xưởng chưa có nhu cầu sử dụng

Kho 700m2, 1000m2 sử dụng. Phù hợp với các doanh nghiệp thuê để hàng hóa hoặc sản xuất.

Đường vào rộng 25m, Container chạy và quay đầu được. cách quốc lộ 6 100m.

Địa chỉ kho: Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

Liên hệ: 093 457 8189